Nasza Misja

W Polsce wciąż brakuje rzetelnych i wyważonych informacji o Chinach. W komentarzach przeważają nacechowane emocjonalnie, nie poparte wiarygodnymi danymi ani trzeźwą refleksją oceny. Ze względu na rosnącą rolę Chin w globalnym układzie sił, sytuację taką należy ocenić jako bardzo niekorzystną dla Polski, poszukującej nowego miejsca w Europie i szerszym kontekście międzynarodowym. Stąd potrzeba dostarczenia polskiej opinii publicznej eksperckich i racjonalnych komentarzy oraz analiz dotyczących Państwa Środka. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy portal natematchin.pl, który poświęcony jest Chinom oraz stosunkom polsko-chińskim umieszczonym w kontekście europejskim.

Naszym zamiarem jest próba stworzenia ośrodka opinii, który z biegiem czasu wypracuje potencjał formułowania racjonalnych rekomendacji dotyczących miejsca i roli Chin w szeroko pojętej strategii rozwojowej naszego kraju.

W projekcie uczestniczy wąskie grono specjalistów i praktyków, którzy gotowi są podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, a tym samym przyczynić się do bardziej racjonalnego kształtowania obrazu Chin w Polsce i bardziej optymalnego pozycjonowania naszego kraju w relacji do jednego z kluczowych podmiotów w światowej polityce i gospodarce.

Naszą ambicją jest stymulowanie dyskusji o Chinach w Polsce. Chcemy to osiągnąć zapraszając od czasu do czasu do zabrania głosu w dyskusji również międzynarodowych i chińskich ekspertów, a także ludzi mających znaczący wpływ na relacje polsko-chińskie.

Nie boimy się kontrowersji ani niepopularnych opinii. Jedyne, czego chcemy uniknąć, to stereotypy, banały i uprzedzenia.

Marzy nam się stworzenie platformy dla mądrej, rzeczowej, pozbawionej zbędnych emocji dyskusji na temat Chin, ich miejsca w świecie i pozycjonowania Polski w odniesieniu do tego „nowego”, ale niezmiernie ważnego aktora na scenie globalnej.

***

Natematchin.pl powstaje wspólnym wysiłkiem publikujących w portalu autorów, z których każdy cieszy się pełną autonomią i swobodą wypowiedzi. Działalność redakcyjna w portalu ogranicza się do niezbędnej, minimalnej koordynacji i nie ingeruje w żaden sposób w opinie, tezy czy oceny formułowane przez publikujących w nim autorów.

Wszystkie publikowane w portalu natematchin.pl teksty są własnością ich autorów i nie mogą być przedrukowywane, reprodukowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane bez ich wyraźnej zgody. Dotyczy to również publikowanych w portalu zdjęć, które pochodzą z prywatnych archiwów autorów. Cytowanie niewielkich fragmentów publikowanych w portalu tekstów i wypowiedzi dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wskazania imienia i nazwiska autora oraz portalu natematchin.pl jako źródła cytatu.