O nas

Nasi stali autorzy (w porządku alfabetycznym):

Magdalena Czechońska – absolwentka sinologii i historii sztuki na UAM, stypendystka Uniwersytetu Jiaotong w Szanghaju i Centralnej Akademi Sztuk Pięknych w Pekinie, obecnie wykłada w Zakładzie Literatury i Kultury Chińskiej UAM, pomysłodawczyni cyklicznego wydarzenia „Chiny współczesne widziane oczami artystów, reżyserów i naukowców”, które organizowane jest w Poznaniu, kuratorka wystaw Wen Fenga oraz Shao Yinonga i Mu Chen w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, pracowała również przy organizacji dużych międzynarodowych wystaw, m.in. „Dwie Azje i Dwie Europy” (Szanghaj), „Asia-Europe Mediations” (Muzeum Narodowe w Poznaniu) oraz Mediations Biennale. Zainteresowania badawcze: chińska sztuka współczesna, instytucje kulturalne i literatura współczesna.

Konrad Godlewski - praktyk i publicysta zajmujący się Chinami oraz Azją Wschodnią. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, studiował na Pekińskim Uniwersytecie Języka, wykładał w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Były dziennikarz m.in. „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Polska The Times” oraz Polskiej Agencji Prasowej. Autor reporterskiej książki „Korea szerokopasmowa” (wyd. Kwiaty Orientu), poruszającej problem wpływu Internetu na politykę, gospodarkę oraz społeczeństwo na Dalekim Wschodzie. Przełożył na polski „Rzeź Nankinu” Iris Chang (wyd. Wielka Litera). W Chinach przeżył łącznie 4 lata, obecnie mieszka i pracuje w Szanghaju, gdzie zajmuje się zarządzaniem sprzedażą usług logistycznych.

(Dorota) Katarzyna Harrold - sinolożka (studia w Warszawie i Pekinie), mieszkająca w chińskiej stolicy z przerwami od drugiej połowy lat 80. Aktualnie prowadzi szkolenia międzykulturowe dla zagranicznych pracowników działających w Chinach międzynarodowych korporacji, ale jej największą pasją jest badanie historii Pekinu, również tych jego fragmentów, które bezpowrotnie zniknęły. Organizuje cieszące się ogromnym powodzeniem spacery po „Starym Pekinie”, które ich uczestnikom dają szansę odkrywania fascynującej przeszłości tego miasta.

Wojciech Jakóbiec – absolwent sinologii i europeistyki na UAM oraz Collegium Invisibile, stypendysta Chińskiego Uniwersytetu Ludowego i Uniwersytetu Qinghua (czyli dwóch z trzech najlepszych pekińskich uczelni), wspólnie z prof. Janem Rowińskim opublikował w Wydawnictwie Sejmowym serię książek poświęconych: systemowi konstytucyjnemu ChRL (2006), OZPL-owi (2008) oraz systemom konstytucyjnym Hongkongu i Makau (obie 2012), regularnie tłumaczy ważnych gości z Polski odwiedzających Chiny, ma też na koncie tłumaczenia kilku filmów, doradza polskim firmom działającym w Chinach, publikuje w chińskich mediach, posiada niewielką (ale rozrastającą się powoli) kolekcję chińskiej sztuki współczesnej. Zainteresowania badawcze: chińskie prawo konstytucyjne, chiński język prawny, chińska kultura prawna.

Joanna Krenz – studentka sinologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w roku 2010/2011 przebywała na stypendium językowym w Wuhanie na Środkowochińskim Uniwersytecie Pedagogicznym, interesuje się przede wszystkim poezją współczesną i komparatystyką literacką, współredaktorka czasopisma literackiego „Pro Arte Online”, przygotowuje obecnie prace magisterskie poświęcone twórczości Liao Yiwu oraz problematyce intertekstualności „transkontynentalnej”, analizowanej na przykładzie pisarstwa Hai Zi i Rafała Wojaczka.

Dominik Mierzejewski - adiunkt, Zakład Azji Wschodniej, Wydziału Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (2001), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej (2006), w lutym 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (nauki społeczne – dyscyplina: nauki o polityce); studiował język chiński i kulturę na Shanghai International Studies University (1999 – 2000 i 2003 – 2004), stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture, pobyt na Uniwersytecie Georgetown (2003), staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003), laureat prestiżowego stypendium KOLUMB przyznawanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej – staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin), członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association of Chinese Studies (członek zarządu) i Association of Chinese Political Studies oraz członek zespołów redakcyjnych „Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz „Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa). Zainteresowania naukowe: konstruktywizm w stosunkach międzynarodowych, polityka zagraniczna ChRL, transformacja polityczna ChRL.

Katarzyna Pawlak – absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, socjolog kultury, tłumacz przysięgły języka chińskiego i lektor, Stypendystka Ministerstwa Edukacji na Tajwanie (2004-2005) i Ministerstwa Edukacji ChRL (2009-2010 – kwerenda badawcza na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Fudan w Szanghaju, 2010-2011 – staż językowy na Uniwersytecie Pekińskim), współautorka podręcznika „Mówimy po chińsku” (Wyd. Wiedza Powszechna), autorka popularnego bloga www.zachinyludowe.net, na podstawie którego powstała książka „Za Chiny ludowe. Zapiski z codzienności Państwa Środka” (Dom Wydawniczy PWN). Zainteresowania: socjologia życia codziennego Chin, socjologia chińskiego Internetu, relacja język-tożsamość.

Tomasz Sajewicz – korespondent Polskiego Radia S.A. w Chińskiej Republice Ludowej, relacjonuje również wydarzenia na Półwyspie Koreańskim, w Japonii, Tajlandii i Mongolii. Od trzech lat zasiada w zarządzie Klubu Korespondentów Zagranicznych w Chinach (FCCC), w którym kieruje programem wykładów i dyskusji panelowych z udziałem wiodących międzynarodowych ekspertów zajmujących się tematyką chińską. Przed przyjazdem do Pekinu korespondent Polskiego Radia S.A. w Iraku i Polskiego Radia dla Zagranicy na Białorusi. Współpracował z TVP, TVN i Polsatem, publikował m.in. w „Przekroju”, „Tygodniku Powszechnym” i „PRESS”. Jako jedyny polski dziennikarz przeprowadził wywiady z wieloma ważnymi postaciami chińskiego życia publicznego, m.in. Mo Yanem i Ai Weiwei’em.