Artykuły otagowane ‘media’

Relacje z Koreą Północną są dla Chin, jak już pisaliśmy w naszym portalu, kwestią niezwykle trudną i pod wieloma względami niewygodną. Wynika to ze splotu czynników historycznych, (geo)politycznych, społeczno-ekonomicznych, a także – nazwijmy to – symboliczno-ideologicznych. Temat ten należy zatem w Chinach niewątpliwie do bardzo „delikatnych”, co nie znaczy, że nie ujawniają się w publicznej dyskusji (czasem w dość specyficzny, aluzyjny sposób) kontrowersje dotyczące niesfornego sąsiada. CZYTAJ WIĘCEJ

David Bandurski z China Media Project odpowiada na pytania NaTematChin dotyczące kondycji chińskich mediów i kierunków ich rozwoju, jak również reacji na linii władza-media (chińskie i zagarniczne). CZYTAJ WIĘCEJ

Konferencje prasowe w Chinach przypominają starannie wyreżyserowane spektakle. Im donioślejszy temat, im ważniejszy dostojnik, tym lepszy dobór rekwizytów, miejsca akcji, a przede wszystkim – osób na widowni. Co roku po zakończeniu sesji parlamentu (OZPL) szef chińskiego rządu spotyka się z dziennikarzami. W tym roku konferencja ta miała szczególny charakter, gdyż po raz pierwszy w głównej roli wystąpił Li Keqiang – nowy premier Chin. CZYTAJ WIĘCEJ

Chinom trzeba przyznać organizację kolejnych Igrzysk Olimpijskich. Najlepiej jak najszybciej.

Tylko pod presją organizacji międzynarodowej imprezy chińskie władze w 2008 roku poluzowały regulacje dotyczące pracy zagranicznych korespondentów. Wywiad za zgodą osoby, z którą mamy ochotę porozmawiać? Luksus! CZYTAJ WIĘCEJ