Artykuły otagowane ‘polityka zagraniczna’

Czy dojdzie do zmiany modelu relacji Chin z Koreą Północną? Redakcja NaTematChin przysłuchiwała się dla Państwa wystąpieniu eksperta w dziedzinie stosunków chińsko-koreańskich prof. Kim Heung-kyu, który w Klubie Korespondentów Zagranicznych w Pekinie (FCCC) opowiadał o relacjach Chin z Koreą Północną po trzeciej próbie nuklearnej przeprowadzonej przez ten kraj. CZYTAJ WIĘCEJ

Wobec nasilającego się kryzysu na Półwyspie Koreańskim padają ciągłe pytania: gdzie są i jak zachowają się władze Chińskiej Republiki Ludowej? Wang Yi – minister spraw zagranicznych zapewnił, że bez względu na rozwój sytuacji, Chiny w dalszym ciągu opowiadają się za denuklearyzacją Półwyspu Koreańskiego i powrotem do „rozmów sześciostronnych” (rozpoczętych w 2003 roku, a przerwanych w 2007). Jednak sytuacja wydaje się mało korzystna z punktu widzenia Pekinu. CZYTAJ WIĘCEJ

Podobnie jak dekadę temu Hu Jintao, nowy przywódca Chin Xi Jinping za cel swojej pierwszej podróży zagranicznej obrał Rosję. Z jednej strony Rosja to przede wszystkim eksporter ropy i gazu ziemnego dla rozwijających się gospodarczo Chin. Z drugiej, w wymiarze regionalnym, to państwo członkowskie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, za pomocą której, mimo przyjaznych gestów i licznych uprzejmości, oba mocarstwa kontrolują posunięcia państw Azji Środkowej. I wreszcie, jak chcą niektórzy, to strategiczna gra w trójkącie Pekin-Moskwa-Waszyngton, która mimo zakończenia „zimnej wojny”, nadal trwa. Jednak, z punktu widzenia realnej oceny chińskiej polityki wobec północnego sąsiada, należy pokusić się o przedstawienie motywacji Pekinu w nieco innym świetle. CZYTAJ WIĘCEJ

Nawet pobieżna lektura referatu partyjnego, wygłoszonego przez ówczesnego sekretarza generalnego Hu Jintao na XVIII Zjeździe w listopadzie 2012 r., wskazuje na nowe kierunki chińskiej aktywności międzynarodowej. Przede wszystkim uwagę przykuwa fragment poświęcony chińskiej strategii morskiej. Po raz pierwszy w swojej historii w oficjalnym dokumencie Komunistyczna Partia Chin uznaje strategię morską i uczynienie z Chin „mocarstwa morskiego” za jeden z priorytetów politycznych państwa. Za kwestie istotne uznano przy tym eksplorację podmorskich złóż surowców naturalnych oraz ochronę i utrzymanie chińskich praw do eksploracji akwenów morskich. Pierwszy z tych priorytetów to zielone światło dla coraz silniejszego w Chinach lobby naftowego, drugi – dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. CZYTAJ WIĘCEJ

Ostatnia próba nuklearna przeprowadzona przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną wzbudziła poważne obawy opinii międzynarodowej. Doniesienia medialne sugerowały nawet możliwość wybuchu wojny między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi. Oczy całego świata, jak zawsze w takich sytuacjach, zwróciły się ku Chinom i bacznie śledziły reakcję chińskiej dyplomacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalnie dla NaTematChin Stephanie Kleine-Ahlbrandt, szefowa International Crisis Group na Azję Północno-Wschodnią, o największych wyzwaniach, które czekają nowe kierownictwo Chin w polityce wobec sąsiadów. CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalnie dla NaTematChin Jonas Parello-Plesner z Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych komentuje ubiegłoroczną inicjatywę zmierzającą do intensyfikacji relacji między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią. CZYTAJ WIĘCEJ