Artykuły otagowane ‘Rosja’

Podobnie jak dekadę temu Hu Jintao, nowy przywódca Chin Xi Jinping za cel swojej pierwszej podróży zagranicznej obrał Rosję. Z jednej strony Rosja to przede wszystkim eksporter ropy i gazu ziemnego dla rozwijających się gospodarczo Chin. Z drugiej, w wymiarze regionalnym, to państwo członkowskie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, za pomocą której, mimo przyjaznych gestów i licznych uprzejmości, oba mocarstwa kontrolują posunięcia państw Azji Środkowej. I wreszcie, jak chcą niektórzy, to strategiczna gra w trójkącie Pekin-Moskwa-Waszyngton, która mimo zakończenia „zimnej wojny”, nadal trwa. Jednak, z punktu widzenia realnej oceny chińskiej polityki wobec północnego sąsiada, należy pokusić się o przedstawienie motywacji Pekinu w nieco innym świetle. CZYTAJ WIĘCEJ